ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Πρόγραμμα Τριπτόλεμος

26/04/2017

ΦΕΚ1218-17.pdf
ΦΕΚ1218-17.pdf

την 51030/K2/23-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων : «Πρόγραμμα “Τριπτόλεμος”»* , (ΦΕΚ Β΄ 1218/6-4-2017)