ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΔΟΧΗΣ - ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

19/11/2018

Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ11οικ.57758/2484/5-11-2018: «Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας» , (ΦΕΚ Β΄ 5090/14-11-2018)