ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

19/11/2018

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018: «Λειτουργία , τήρηση , επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”» ,  (ΦΕΚ Β΄ 5045/13-11-2018)