ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγών ειδικού φόρου επί των ακινήτων

26/04/2017

ΦΕΚ1325-17.pdf
ΦΕΚ1325-17.pdf

ΠΟΛ1056/7-4-2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων : «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών»* , (ΦΕΚ Β΄ 1325/19-4-2017)