ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

10/05/2018

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονος προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»  66981/Δ1/27-42018 Κοινή Απόφαση των ν Υπουργών Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων , και Οικονομικών : (ΦΕΚ Β΄ 1586/8-5-2018)