ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

13/07/2017

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Τροφίμων : «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», (ΦΕΚ Β ' 2367/12-7-2017)