ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.

06/07/2017

Β2254-17.pdf
Β2254-17.pdf

21156/30-6-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης , και Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «Παράταση έναρξης ισχύος της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για το σύνολο των Υπουργείων» , (ΦΕΚ Β ' 2254/30-6-2017)