ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΠΟΤΩΝ

06/07/2017

Β2161-17.pdf
Β2161-17.pdf

ΥΙγ/Γ/Π/οικ.47829/21-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Β ' 2161/23-6-2017)