ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

21/06/2017

Β2073-17.pdf
Β2073-17.pdf

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (95030/ΓΔ4/7-6- 2017) : «Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών» , (ΦΕΚ Β ' 2073/15-6-2017)