ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια

26/04/2017

Β206-17.pdf
Β206-17.pdf

την 151344/165/18-1-2017  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης , σήμανσης , διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» , (ΦΕΚ Β΄ 206/30-1-2017)