ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων .

26/04/2017

Β165-17.pdf
Β165-17.pdf

την 74088Φ700.8 (Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016) / 6-1-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» , (ΦΕΚ Β΄ 165/26-1-2017)