ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη

26/04/2017

Β4548-16.pdf
Β4548-16.pdf

την Δ23/οικ. 61006/4703/28-12-2016 Απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη» , (ΦΕΚ Β΄ 4548/30-12-2016)