ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Πρόγραμμα διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις

26/04/2017

ΦΕΚ Β1030-17.pdf
ΦΕΚ Β1030-17.pdf

την 6199/267/13-3-2017  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και Οικονομικών : «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις» , (ΦΕΚ Β΄ 1030/27-3-2017)