ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Νόμος 4462/2016

26/04/2017

ΦΕΚ Α 39-17-Νόμος 4462.doc
ΦΕΚ Α 39-17-Νόμος 4462.doc

τον Νόμο 4462/28-3-2017 : «Κύρωση του  Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 39/28-3-2017)