ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Προεδρικό Διάταγμα 10/2017

26/04/2017

Α23-17.pdf
Α23-17.pdf

το Προεδρικό Διάταγμα 10/17-2-2017 : «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» , (ΦΕΚ Α΄ 23/1-3-2017) ,