ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

03/12/2020

Β5272-20.pdf
Β5272-20.pdf

Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου ( 23/13532/23-11-2020 ) : «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών , που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» , (ΦΕΚ Β΄ 5272/30-11-2020)