ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

29/11/2020

B5255-20.pdf
B5255-20.pdf

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Δικαιοσύνης ,   Εσωτερικών , Μετανάστευσης & Ασύλου , Υποδομών & Μεταφορών , Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής , και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/14-11-2020 )  : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020)