ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΝΟΜΟΣ 4756/2020

27/11/2020

Α235-20.pdf
Α235-20.pdf

 Νόμος 4756/26-11 -2020 : «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» , (ΦΕΚ Α΄ 235/26-11-2020)