ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΗΣ ΑΠΟ 30-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 75) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

25/11/2020

Β5157-20.pdf
Β5157-20.pdf

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων (123468/20-11-2020) : «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα» , (ΦΕΚ Β΄ 5157/21-11-2020)