ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18/11/2020

Β5004-20.pdf
Β5004-20.pdf

74652/05-11-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών  : «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» , (ΦΕΚ Β΄ 5004/13-11-2020)