ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

18/11/2020

Β5044-20.pdf
Β5044-20.pdf

155689/ΓΔ4/14-11-2020 Κοινή Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων  : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882)» , (ΦΕΚ Β΄ 5044/14-11-2020)