ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Νόμος 4728/2020

30/09/2020

Α186-20.pdf
Α186-20.pdf

 Νόμος 4728/29-09 -2020 : «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» , περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 186/29-09-2020)