ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

30/09/2020

Β4211-20.pdf
Β4211-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 60038/29-09-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111) , έως και τις 31.10.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 4214/29-09-2020)