ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

01/10/2020

Β4259-20.pdf
Β4259-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 60943/30-09-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , Μετανάστευσης & Ασύλου , Υποδομών & Μεταφορών , και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής : «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού , Εσωτερικών , Μετανάστευσης και Ασύλου , Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Β΄ 3958)» , (ΦΕΚ Β΄ 4259/30-09-2020)