ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

09/06/2020

Β2211-20.pdf
Β2211-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 35120/06-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού , Εσωτερικών , Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2168)» , (ΦΕΚ Β΄ 2211/07-06-2020)