ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

02/06/2020

Β2111-20.pdf
Β2111-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 34060/12-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 2111/02-06-2020)