ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

02/06/2020

Β2095-20.pdf
Β2095-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ.33475/01-06-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , ισχύος από 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 2095/01-06-2020)