ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

01/06/2020

B2065-20.pdf
B2065-20.pdf

50116/20-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων : «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» , (ΦΕΚ Β΄ 2065/30-05-2020)