ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ , ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

01/06/2020

B2085-20.pdf
B2085-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ,  Υγείας , και Εσωτερικών : «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών , βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 2085/30-05-2020)