ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

01/06/2020

Β2093-20.pdf
Β2093-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466/3105-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020 , των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων , των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου , Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά , Θεσσαλονίκης , καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» , στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 2093/28-05-2020)