ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

19/05/2020

Β1899-20.pdf
Β1899-20.pdf

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» , (ΦΕΚ Β΄ 1899/18-05-2020)