ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

18/05/2020

Β1869-20.pdf
Β1869-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 1869/17-05-2020)