ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ....

18/05/2020

Β1864-20.pdf
Β1864-20.pdf

47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος & Ενέργειας ,  και Εσωτερικών : «Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης , υδάτινου στοιχείου θάλασσας , λιμνοθάλασσας , μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» , (ΦΕΚ Β΄ 1864/15-05-2020)