ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18/05/2020

Β1861-20.pdf
Β1861-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , (ΦΕΚ Β΄ 1861/15-05-2020)