ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

18/05/2020

Β1857-20.pdf
Β1857-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1857/15-05-2020)