ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID 19

18/05/2020

Β1856-20.pdf
Β1856-20.pdf

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» , (ΦΕΚ Β΄ 1856/15-05-2020)