ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ/ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID 19

13/05/2020

Β1800-20.pdf
Β1800-20.pdf

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020

ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και  Εσωτερικών : «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19» , (ΦΕΚ Β΄ 1800/11-05-2020)