ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

13/05/2020

Β1816-20.pdf
Β1816-20.pdf

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/12-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1816/12-05-2020)