ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

14/05/2020

Β1846-20.pdf
Β1846-20.pdf

55591/ΓΔ4/13-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» , (ΦΕΚ Β΄ 1846/13-05-2020)