ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

13/05/2020

Β1799-20.pdf
Β1799-20.pdf

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911/08-05 2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης» , (ΦΕΚ Β΄ 1799/11-05-2020)