ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

11/05/2020

Β1767-20.pdf
Β1767-20.pdf

53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Επικρατείας : «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» , (ΦΕΚ Β΄ 1767/08-05-2020)