ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

11/05/2020

Β1761-20.pdf
Β1761-20.pdf

2020/26863/30-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» , (ΦΕΚ Β΄ 1761/08-05-2020)