ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας , Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου

26/04/2017

ΦΕΚ Β1157-17.pdf
ΦΕΚ Β1157-17.pdf

την Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας , Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών , Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου , κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα»* , (ΦΕΚ Β΄ 1157/4-4-2017)