ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
04/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/03-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας...

29/04/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27283/28-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020» , (ΦΕΚ Β΄...

29/04/2020

Δ2α/οικ.25602/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) , των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης , της δημιουργίας, τήρησης και...

29/04/2020

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών : «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή , αυτοστέγαση , αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από...

27/04/2020

Νόμος 4684/25-04-2020 : «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 86/25-04-2020)...

27/04/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας , Υγείας , και Δικαιοσύνης : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής...

27/04/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων ,...

27/04/2020

(ΦΕΚ Β΄ 1585/25-04-2020)

(α) την Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797/25-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και...

24/04/2020

16135/499/23-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του...

24/04/2020

15435/913/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» , (ΦΕΚ Β΄ 1559/23-04-2020)...

24/04/2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/05-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και...

21/04/2020

14918/267/09-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων:  «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν....

21/04/2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/24-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1469/16-04-2020)...

21/04/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763/16-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1471/16-04-2020)...

15/04/2020

22766/09-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , και Εσωτερικών , και του Υφυπουργού Οικονομικών : «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών...

14/04/2020

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»**, (ΦΕΚ Α΄ 84/13-04-2020)...

11/04/2020

Νόμος 4683/10-04-2020 : «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της...

04/04/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986) , όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική...

03/04/2020

Α1075/02-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών...

03/04/2020

Α1074/02-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την...