ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
13/05/2020

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020

ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και  Εσωτερικών : «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε...

11/05/2020

2020/26863/30-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» , (ΦΕΚ Β΄ 1761/08-05-2020)...

11/05/2020

52488/ΓΔ4/07-05 2020 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων : «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1764/08-05-2020)...

11/05/2020

53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Επικρατείας : «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» , (ΦΕΚ Β΄ 1767/08-05-2020)...

11/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/09-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

11/05/2020

17787/520/08-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «ρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4...

11/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/09-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών &...

08/05/2020

Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα

10726 ΕΞ 2020/30-04-2020 Απόφαση...

08/05/2020

 Νόμος 4685/07-05 2020 : «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας , ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 92/07-05-2020)...

08/05/2020

755/24-04-2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας : «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029» , (ΦΕΚ Β΄ 1746/07-05-2020)...

07/05/2020

51888/ΓΔ4/06-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» , (ΦΕΚ Β΄ 1739/06-05-2020)...

07/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/24-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εσωτερικών , και Επικρατείας : «Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ....

07/05/2020

27336/04-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής , μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός της Ελληνικής...

07/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/05-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της υπ'...

05/05/2020

Συναποστέλλουμε , σε ηλεκτρονική μορφή , την 10245 ΕΞ 2020/27-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας : «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου» και «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του...

05/05/2020

Συναποστέλλουμε , σε ηλεκτρονική μορφή , την Δ13/οικ.16250/321/24-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Εσωτερικών , και Επικρατείας : «Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινής υπουργικής απόφασης...

05/05/2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/321/27-04-2020 Απόφαση  του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων...

04/05/2020

Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/30-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων...

04/05/2020

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου : «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» , (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020)...

04/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807/02-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και μέτρα...