ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
26/04/2017

την 151344/165/18-1-2017  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης , σήμανσης , διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» , (ΦΕΚ Β΄...

26/04/2017

την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017  Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016  “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική...