ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
28/05/2020

Νόμος 4688/24-05 -2020 : «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 101/24-05-2020)...

25/05/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602/14-05-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού : «Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων , Μουσείων και Μνημείων του Κράτους , έτους 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1912/19-05-2020)...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , Υποδομών &...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/23-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.31972/22-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

19/05/2020

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης...

18/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» , (ΦΕΚ Β΄...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

18/05/2020

47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος & Ενέργειας ,  και Εσωτερικών : «Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης...

18/05/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Επανέναρξη και κανόνες...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Κανόνες τήρησης...

15/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30344/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , και Εσωτερικών : «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,...

14/05/2020

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της σε...

14/05/2020

55591/ΓΔ4/13-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» , (ΦΕΚ Β΄ 1846/13-05-2020)...

14/05/2020

Νόμος 4686/12-05-2020 : «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας , τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169) , 4375/2016 (A΄ 51) , 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ Α΄ 96/12-05-2020)...

13/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911/08-05 2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης» , (ΦΕΚ Β΄ 1799/11-05-2020)...

13/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/12-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και  Υγείας : «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 , για το...

13/05/2020

3999/11-05 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , και  Μετανάστευσης & Ασύλου : «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης , του συστήματος διοίκησης , της διαδικασίας...