ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσμικά - Νομικά Θέματα Ο.Τ.Α.

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ,  Υγείας , και Εσωτερικών : «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών , βρεφονηπιακών και...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/30-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

01/06/2020

1881/29.5.2020/30-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας , και Τουρισμού : «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του...

01/06/2020

20788/610/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , και Υγείας : «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του...

01/06/2020

50116/20-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων : «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» , (ΦΕΚ Β΄ 2065/30-05-2020)...

01/06/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29-05- 2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων , και Υγείας : «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και...

01/06/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Τροποποίηση της υπ’ αρ....

28/05/2020

Νόμος 4688/24-05 -2020 : «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»* , (ΦΕΚ Α΄ 101/24-05-2020)...

25/05/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602/14-05-2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού : «Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων , Μουσείων και Μνημείων του Κράτους , έτους 2020» , (ΦΕΚ Β΄ 1912/19-05-2020)...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , Υποδομών &...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/23-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

25/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.31972/22-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

19/05/2020

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης...

18/05/2020

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας , και Εσωτερικών : «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» , (ΦΕΚ Β΄...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εθνικής Άμυνας , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  Δικαιοσύνης , και Εσωτερικών : «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας ,  και Εσωτερικών : «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη...

18/05/2020

47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος & Ενέργειας ,  και Εσωτερικών : «Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων , αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης...

18/05/2020

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , και Εσωτερικών : «Επανέναρξη και κανόνες...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού , Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Επιβολή του μέτρου της...

18/05/2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη , Παιδείας & Θρησκευμάτων , Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών , και Υποδομών & Μεταφορών : «Κανόνες τήρησης...