ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ [ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

04/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Τακτικά μέληΠΕΤΚΟ ΧΡΗΣΤΟ

Αναπληρωματικά μέληΚΕΤΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ