ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν 3463/2006 ΚΔΚΚ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ,ΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ] Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31/07/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΖΑΓΓΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΣΙΑΦΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ